Veel gestelde vragen over incasso

Hebt u een vraag die u hier niet of onvoldoende beantwoord vindt? Gebruik dan ons contacformulier om de juiste informatie te krijgen!

Kan ik ook voor lage bedragen/facturen een beroep doen op Bureau Lampaert ?

Er is geen mininum bedrag voor onze diensten. Dankzij onze volledig geautomatiseerde procedures en onze efficiënte organisatie kunnen wij zelfs voor kleinere bedragen het incassotraject opstarten!

Wetgeving omtrent de consumentenwet in werking sinds 01 september 2023

Deze wet beperkt de kosten bij een openstaande schuld.  De ondernemer dient na de vervaldatum van de factuur een gratis herinnering te sturen. 

In deze aanmaning dient duidelijk aangegeven te worden welke kosten kunnen aangerekend worden vanf de tweede aanmaning.  Een tweede aanmaning mag pas 15 dagen later verstuurd worden.

- Bij een bedrag minder dan 150 € mag er een schadevergoeding bijkomen van maximaal 20 euro.

- Bij een bedrag tussen 150.01 € en 500 € kan een forfaitaire schadevergoeding van maximaal 30 € aangerekend worden, alsook een schadevergoeding van 10 %

- Bij een bedrag hoger dan 500,01 € mag er maximaal 65 € aangerekend worden, alsook een schadevergoeding van 5 % met een maximaal van 2000 €.

De extra kosten mogen niet gerekend worden bij een CSR, afbetalingsplan en / of betwisting.

Wat zijn mijn kosten per dossier ?

Als wij niets innen, betaalt u niets. Bij inning is het percentage afhankelijk van de werkwijze en het bedrag (afhankelijk van de gekozen werkwijze)

Wanneer wordt de gerechtelijke procedure opgestart ?

De gerechtelijke procedure wordt altijd opgestart bij niet-betwiste dossiers, als blijkt dat de slaagkans voldoende groot is en de tegenpartij solvabel is (afhankelijk van de gekozen werkwijze). Bureau Lampaert zorgt in dat geval voor alles, u hoeft zelf niets te doen.

Wat als mijn klant de factuur betwist?

In dat geval spreken we van een betwist dossier. De meeste betwistingen kunnen wij oplossen zonder u als onze opdrachtgever te moeten lastigvallen. Als blijkt dat de betwisting ten gronde is of als er een reële kans is dat de zaak verloren wordt, dan bezorgen wij u een offerte voor het opstarten van een gerechtszaak, samen met een gefundeerd rapport over de slaagkansen. U kunt dan beslissen om al dan niet verder te gaan. Wordt de zaak verloren, dan zijn de kosten van de afgewezen zaak ten laste van de opdrachtgever.

Krijgen grote dossiers voorrang?

Door het gebruik van de Incasso-Team automatiseringssoftware worden alle dossiers op dezelfde, efficiënte manier behandeld.

Wat tijdens het gerechtelijk verlof? Valt het werk dan stil?

Gedurende deze periode wordt door Bureau Lampaert verder gewerkt. Herinneringen of aanmaningen gaan de deur uit, de Gerechtsdeurwaarder betekent dagvaardingen waar nodig. Uiteraard kunnen de zaken pas behandeld worden na het gerechtelijk verlof, maar dit betekent dus niet dat de rest van het werk niet kan gebeuren.

Kan ik mijn dossier annuleren tijdens de procedure?

Een dossier kan enkel geannuleerd worden na betaling van de volledige commissie, alsook alle kosten.

Slaagt Bureau Lampaert altijd in zijn procedures?

Neen, er zijn slechts twee mogelijkheden. Oftewel is uw klant compleet insolvabel oftewel betaalt hij.

Ik heb slechts 1 dossier, kan ik daarvoor bij Bureau Lampaert terecht ?

U kunt altijd bij Bureau Lampaert terecht.  Alle dossiers worden met evenveel zorg behandelt.

Mijn klant is particulier en hij gaat in collectieve schuld.

Op 2 november 2023 werd JustRestart gelanceerd. Burgers kunnen via just-on-web (JustRestart) een verzoekschrift indienen om toegelaten te worden tot de procedure van collectieve schuldenregeling.

Als schuldeiser in een lopende of toekomstige procedure van collectieve schuldregelin zal u een account nodig hebben voor de applicatie "JustRestart". U surft naar www.regsol.be en klikt op de blauwe toets "Just Restart". Vervolgens kan u een account aanmaken de aangifte. Vervolgens kan u aangifte doen.

Mijn klant is zelfstandig en gaat gedurende de procedure in faling. Wat nu?

De aangifte van schuldvordering dient te gebeuren door de schuldeiser via www.regsol.be, uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.

Sedert 01/04/20217 dient bij een faling van uw de knt de aangifte van schuldvordering elektronisch te gebeuren in te Centraal Register Solvabiliteit Aangiftes op de griffie van de rechtbank of rechtstreeks bij de curator worden niet meer aanvaard. Enkel bedrijven die gevestigd zijn in het buitenland of particulieren kunnen nog aangifte doen via aangetekend schrijven.

De schuldeiser dient zijn aangifte zelf te doen, enkel een advocaat en / of boekhouder kan dit doen (na mandatering van de schuldeiser via regsol.be).

Zijn jullie advocaten wel bekwaam genoeg?

Onze advocaten zijn echte specialisten in incasso. Door de grote hoeveelheid incassodossiers zijn ze echt doorgewinterd in dergelijke zaken en kennen ze de kneepjes van het vak. 

Mag ik de advocaat of gerechtsdeurwaarder zelf contacteren?

Dit is niet mogelijk, wij  werken tegen een minimale vergoeding.  Alles dient door ons kantoor in goede banen geleid te worden. Dit garandeert een bijzonder efficiënte behandeling van een groot volume dossiers. Communicatie met alle partijen afzonderlijk zou deze efficiëntie in het gedrang brengen. Het is dus ook in uw belang dat de juiste procedure wordt gevolgd.

Er is vandaag een vonnis, heb ik morgen al mijn geld?

De snelheid van betaling is afhankelijk hoe snel tegenpartij reageert. Betaalt hij direct, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Als hij niet betaalt, dient de Gerechtdeurwaarder het vonnis te betekenen, bevel tot betalen te geven, eventueel beslag op roerende goederen te leggen, enz. Dit dient alles binnen het wettelijk kader te verlopen, met de door de wet vereiste tussenperioden.

Mijn klant heeft nu tijd genoeg gehad, ik wil dat hij alles direct betaalt.

In een aantal gevallen kan dat, maar vaak is het noodzakelijk om een afbetalingsplan op te stellen: als niet voldoende cash aanwezig is, kan er niets gehaald worden. Door een regeling met betaling in stappen zullen veel zaken toch in der minne geregeld kunnen worden. U moet dan weliswaar nog iets langer wachten, maar aan het eind van de rit hebt u tenminste uw centen.

Mijn klant heeft betaald! Wanneer krijg ik mijn tegoeden van Bureau Lampaert ? 

Zodra wij de gelden op onze rekening ontvangen worden deze dezelfde week nog doorgestort.