DCBL Incasso (Incasso-team) – invorderen van uw openstaande facturen

Als bedrijfsleider zit u op rozen… de zaken gaan goed, al uw klanten betalen correct en op tijd, u hebt niets om u druk over te maken. Geen vuiltje aan de lucht dus… Was het maar waar!

Openstaande facturen wegen op uw bedrijf - Incasso tegen minimale kosten, maximaal resultaat

Jammer genoeg wordt iedere zelfstandige en bedrijfsleider regelmatig met de realiteit geconfronteerd: onbetaalde rekeningen, openstaande facturen die ondanks herhaalde beloftes niet worden betaald, klanten die met uitvluchten de boot proberen af te houden. Dergelijke praktijken zorgen niet enkel voor veel kopzorgen, zij kunnen daadwerkelijk uw bedrijf of organisatie in de problemen brengen, of ze kunnen de groei van uw onderneming in de weg staan.

Op zekere dag verliest u uw geduld… een advocaat inschakelen dan maar. U merkt dan dat de erelonen al snel oplopen – vaak hoger dan het in te vorderen bedrag – en dat een gerechtelijke procedure lang duurt. Véél te lang… zonder dat u weet wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd met uw dossier en wat de stand van zaken is. En u hebt zelf het geld dringend nodig! In het ergste geval gaat de klant failliet en draait u zelf op voor erelonen en kosten… U had gehoopt te krijgen waar u recht op had… en bent andermaal het slachtoffer.

Onbetaalde facturen innen kan gelukkig ook anders : sneller, met volledige duidelijkheid over de stand van zaken, met maximaal resultaat en vooral zonder kost voor u bij niet-inning, zelfs bij gerechtelijke invordering (niet betwistte dossiers)

DCBL incasso heeft als gespecialiseerd incasso kantoor een unieke benadering voor het invorderen van onbetaalde facturen. Via ons Incasso-Team platform worden alle debiteuren snel en kordaat aangepakt. Zonder juridische procedure als het kan, mét gerechtelijke invordering als het moet.

Ons uniek netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders wordt ingeschakeld als het nodig is. Mocht in een onbetwist dossier toch geen inning mogelijk zijn wegens insolvabiliteit, dient u noch advocaatkosten, noch kosten voor de gerechtsdeurwaarder te betalen. Dit is mogelijk omdat wij werken met een systeem van kostendekking, waardoor geleverde prestaties van advocaten en gerechtsdeurwaarders los van uw dossier vergoed worden.

De nieuwe consumentenwet.

In mei 2023 heeft de kamer het wetsontwerp van de federale regering goedgekeurd. Dat houdt in dat de kosten bij een openstaande schuld beperkt moeten blijven. De ondernemer dient na de vervaldatum van de factuur een eerste gratis herinnering te versturen. Tussen de vervaldatum van de factuur en de aanmaning mogen geen kosten aangerekend worden.

Aansluitend is het aangewezen om een tweede aanmaning te sturen met duidelijke vermelding van bijkomende kosten.

De kosten zijn geplafoneerd. Bij een bedrag van maximaal 150 euro mag er maximaal 20 euro bijkomen, bij een bedrag tussen 150 en 250 euro mag er maxiaal 30 euro bijkomen. Een schadebeding vna 10 % van het verschuldigde bedrag mag eveneens bijgeteld worden. Bij een bedrag hoger dan 200 euro mag er maximaal 65 euro bijkomen plus een schadebeding van 5 % met een maximaal van 2000 euro. De extra kosten mogen niet gerekend worden bij een CSR, afbetalingsplan en / of betwisting.

Het is heel belangrijk om de factuurvoorwaarden zo duidelijk mogelijk te vermelden en deze in tijd te beperken. Een bijkomend hulpmiddel is credit management. De opvolging van de factuur wordt duidelijk in goede banen geleid. Dit zal het aantal wanbetalers drastisch beperken (zie in invoic-forwarding op dcbl.eu/

 

Beperk uw wanbetalers met Invoices-Forwarding. De beste vorm van Credit Management, uw klant betaalt vlot en blijft klant.

Het beperken van wanbetalers begint bij het versturen van de factuur, vanaf dat moment is een correcte opvolging noodzakelijk. Bij niet-betaling stuurt u een herinnering en ingebrekestelling. Iedereen heeft wellicht klanten die nooit een factuur ontvangen (het meest gebruikte excuus).

Het versturen van herinneringen neemt echter veel van uw kostbare tijd in beslag, tijd die u kan gebruiken om uw zaak verder uit te bouwen.

Zoals u weet dient u bij b-2-c transacties 2 herinneringen te sturen, dit zonder bijkomende kosten voor uw klant. 

Incasso-Team / DCBL incasso biedt voor u de oplossing (indien u voor deze optie kiest). Incasso-Team kan voor u zowel de aanmaning als de ingebrekestelling verzorgen. Het is zelfs mogelijk om de originele factuur door Incasso-Tema te laten versturen. Het  enige dat dient te doen is de betaling registreren. De herinneringen worden zowel per post als per mail verstuurd. Dat is een dubbele actie, dubbel zoveel kans dat uw factuur zonder problemen vereffend wordt. Alle acties worden in de historiek opgenomen. Desgewenst sturen wij een aangetekend schrijven. In principe is een aangetekend schrijven in dat geval een nutteloze kost.

De herinneringen worden verstuurd in uw naam, met uw briefpapier (conform uw factuurvoorwaarden). Uw tegoeden komen rechtstreeks op uw rekening (een vaste kost wordt per schrijven aangerekend). U dient enkel éénmalig een template te bezorgen, het actuele rekeningoverzicht wordt er automatisch aan gekoppeld. 

Uw klant zal weten dat de factuur door onze diensten wordt verstuurd, alleen dit gegeven zal het aantal onbetaalde facturen beperken. Wij ondertekenen de mails met invoices - forwarding. 

Bij niet-betaling wordt het uiteindelijk een incasso-dossier. De kosten van aanmaning (uitg. aangetekend schrijven indien gewenst) zullen we vanaf het moment dat het incassodossier wordt bij inning NIET aanrekenen (indien de hoofdsom hoger dan 1000 euro is).

Door de opvolging uit te besteden spaart u veel geld uit.

 U kan alles online meevolgen. U wordt telkenmale verwittigd van de volgende actie.

Indien u van deze optie wilt gebruik maken kunt u zelfs gratis gebruik maken van het facturatieprogramma Bilansoft (bilansoft.be). Met een eenvoudige muisklik draag u het dossier over aan Incasso-Team / DCBL incasso.

Uiteraard kan u kiezen voor een dubbele account. Een account waar u kiest voor de traditionele werking, een andere account waar u kiest voor het volledige traject.

Bij invoices-forwarding dient u enkel  de originele facturen via pdf te mailen. Als u kiest voor het volledige traject inclusief het versturen van de factuur zet u in de referentie "factuur", als u enkel vanaf de aanmaning wil versturen zet u in de referentie "rappel" Wij zorgen voor de rest.

 Meer inlichtingen kunt u daaromtrent bekomen op het nummer +32 499 700 715 oftewel via mail : jan.lampaert@dcbl.eu  oftewel info@incasso-team.eu

JOBS

Incasso-Team / DCBL Incasso zoekt voor gans België zelfstandig vertegenwoordigers (u dient over een btw-nummer te beschikken). Ons product kan perfect gecombineerd worden met uw bestaande portefeuille. Goede verdiensten, bel 0499 700 715 voor bijkomende inlichtingen.

Ontdek hier meer over onze werkwijze

Incasso… soms kan het helaas niet anders

Toegegeven, er zijn aangenamere bezigheden dan het sturen van aanmaningen en afrekeningen met bijkomende kosten. Maar soms moet het gewoon. Iedere dag blijkt dat sommige afnemers zich gewoon niet aan de afspraken houden en hun rekeningen niet correct betalen. U bent het aan uzelf en uw onderneming  verplicht hierop te reageren.
De diensten van DCBL Incasso zijn voor u in dat geval de beste oplossing: u hoeft geen extra tijd te besteden aan dergelijke vervelende zaken en bovendien wordt de relatie met uw klant minder verstoord als een extern bureau dit doet

Start nu direct met uw eerste dossier!

no Cure, no Pay – zélfs bij juridische invordering!

Uw debiteur betaalt zijn facturen al niet… dan is het vooruitzicht op bijkomende kosten bijzonder onaangenaam als blijkt dat de klant niet wil of kan betalen. Daarom biedt DCBL Incasso u een unieke no Cure no Pay garantie: als in een dossier niet kan worden overgegaan worden tot inning na de standaard invorderingsprocedure betaalt u nooit iets. Maar wij gaan verder: zélfs bij gerechtelijke invordering betaalt u meestal niet als de klant toch niet betaalt wanneer blijkt dat hij compleet insolvabel is!

Meer over onze unieke "no cure no pay" garantie

Combinatie van persoonlijke aanpak en doorgedreven hoogtechnologische controle

U wordt geïnformeerd bij iedere actie, een mail ontvangt u automatisch. U krijgt zelfs een mail bij het uitvoeren van een controle. Bij de uitvoering bij de gerechtsdeurwaarder wordt u ook maximaal geïnformeerd.

Soms duurt de uitvoering iets langer, in dit geval bent u wellicht niet de enige begunstigde. Soms is het beter een uitvoering op de agenda te plaatsen tot de situatie bij de tegenpartij gebeterd is.

Het is nutteloos om tekeer te gaan zoals een olifant in een porseleinkast. In de meeste gevallen is er gemeenschap van beslag en zijt u geen bevoorrechte schuldeiser. Omzichtigheid is geboden. 

DCBL incasso / Incasso-team heeft maar één doel, nl. het recupereren van uw centen.

Inlichtingen op het nummer +32 499 700 715