DCBL Incasso – invorderen van uw openstaande facturen

Als bedrijfsleider zit u op rozen… de zaken gaan goed, al uw klanten betalen correct en op tijd, u hebt niets om u druk over te maken. Geen vuiltje aan de lucht dus… Was het maar waar!

Openstaande facturen wegen op uw bedrijf

Jammer genoeg wordt iedere zelfstandige en bedrijfsleider regelmatig met de realiteit geconfronteerd: onbetaalde rekeningen, openstaande facturen die ondanks herhaalde beloftes niet worden betaald, klanten die met uitvluchten de boot proberen af te houden. Dergelijke praktijken zorgen niet enkel voor veel kopzorgen, zij kunnen daadwerkelijk uw bedrijf of organisatie in de problemen brengen, of ze kunnen de groei van uw onderneming in de weg staan.

Op zekere dag verliest u uw geduld… een advocaat inschakelen dan maar. U merkt dan dat de erelonen al snel oplopen – vaak hoger dan het in te vorderen bedrag – en dat een gerechtelijke procedure lang duurt. Véél te lang… zonder dat u weet wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd met uw dossier en wat de stand van zaken is. En u hebt zelf het geld dringend nodig! In het ergste geval gaat de klant failliet en draait u zelf op voor erelonen en kosten… U had gehoopt te krijgen waar u recht op had… en bent andermaal het slachtoffer.

Incasso tegen minimale kosten, maximaal resultaat

Onbetaalde facturen innen kan gelukkig ook anders: sneller, met volledige duidelijkheid over de stand van zaken, met maximaal resultaat en vooral: zonder kost voor u bij niet inning, zélfs bij gerechtelijke invordering.

DCBL Incasso heeft als gespecialiseerd incasso kantoor een unieke benadering voor het invorderen van onbetaalde facturen. Via ons Incasso-Team platform worden alle debiteuren snel en kordaat aangepakt. Zonder juridische procedure als het kan, mét gerechtelijke invordering als het moet.

Ons uniek netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders wordt ingeschakeld als het nodig is. Mocht in een onbetwist dossier toch geen inning mogelijk zijn wegens insolvabiliteit, dient u noch advocaatkosten, noch kosten voor de gerechtsdeurwaarder te betalen. Dit is mogelijk omdat wij werken met een systeem van kostendekking, waardoor geleverde prestaties van advocaten en gerechtsdeurwaarders los van uw dossier vergoed worden.

Ontdek ons uniek meter- of peterschap . Uw vrienden en / of collega's hebben wellicht ook last van wanbetalers. Als uw collega's via u klant worden heeft u recht op een vergoeding (u dient wel over een geldig btw-nummer te beschikken). Meer inlichtingen kunt u daaromtrent bekomen op het nummer 0499 700 715

Jobs : DCBL Incasso zoekt voor gans België zelfstandig vertegenwoordigers (u dient over een btw-nummer te beschikken). Ons product kan perfect gecombineerd worden met uw bestaande portefeuille. Goede verdiensten, bel 0499 700 715 voor bijkomende inlichtingen.

Ontdek hier meer over onze werkwijze

Incasso… soms kan het helaas niet anders

Toegegeven, er zijn aangenamere bezigheden dan het sturen van aanmaningen en afrekeningen met bijkomende kosten. Maar soms moet het gewoon. Iedere dag blijkt dat sommige afnemers zich gewoon niet aan de afspraken houden en hun rekeningen niet correct betalen. U bent het aan uzelf en uw onderneming  verplicht hierop te reageren.
De diensten van DCBL Incasso zijn voor u in dat geval de beste oplossing: u hoeft geen extra tijd te besteden aan dergelijke vervelende zaken en bovendien wordt de relatie met uw klant minder verstoord als een extern bureau dit doet

Start nu direct met uw eerste dossier!

no Cure, no Pay – zélfs bij juridische invordering!

Uw debiteur betaalt zijn facturen al niet… dan is het vooruitzicht op bijkomende kosten bijzonder onaangenaam als blijkt dat de klant niet wil of kan betalen. Daarom biedt DCBL Incasso u een unieke no Cure no Pay garantie: als in een dossier niet kan worden overgegaan worden tot inning na de standaard invorderingsprocedure betaalt u nooit iets. Maar wij gaan verder: zélfs bij gerechtelijke invordering betaalt u meestal niet als de klant toch niet betaalt wanneer blijkt dat hij compleet insolvabel is!

Meer over onze unieke "no cure no pay" garantie

Meer weten?

Voor bijkomende informatie betreffende onze werking kunt u steeds contact opnemen met DCBL Incasso via ons contactformulier, op het nummer 0499 700 715 (elke werkdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur) of via e-mail

Informatie betreffende lopende dossiers is altijd online te raadplegen via ons incasso portaal. Daarnaast kunt u over dossiers inlichtingen verkrijgen via e-mail op info@dcbl.eu of 070 246 005 (€0.15 per minuut - elke werkdag 09.00 uur- 12.00 uur)