Covid-19-crisisperiode

Dossiers waarvoor de opdrachtgever heeft gekozen om gerechtelijk gaan, kunnen wellicht enige vertraging oplopen.

De gerechtsdeurwaarder moet rekening houden met een tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels. Deze maatregel geldt tot 31.03.2021. Voorlopig mag de gerechtsdeurwaarder geen derdenbeslagen leggen lastens particulieren. Deze maatregel is geldig tot 31.01.2021, nadien zou beslag onder derden wel mogen. 

Maatregelen bij natuurlijke personen tot 31.01.2021 mogen volgende zaken niet uitgevoerd worden :  loonoverdrachten van werknemers, bewarende en uitvoerende beslagen onder derden, omzetting bewarend beslag in uitvoerend beslag, gemeengemaakt beslag, nieuwe verkoopdag, aanplakkingen, gerechtelijke verkoop, onroerend beslag op de woning die de woonplaats is.

De gerechtsdeurwaarder mag wel : onroerend beslag leggen op onroerend goed anders dan de woonplaats, bewarende beslagen (niet onder derden), alimentatieschulden, geldschulden in strafzaken en fraude, schuldenaar geeft zijn akkoord, ios (dagvaardingen t.e.m. bevel), vaststellingen.

Bij rechtspersonen met een ondernemingsnummer (tot 31.01.2021) die getroffen zijn door sluiting en worden bedreigd door Covid-19 virus en haar gevolgen mag er geen bewarend of uitvoerend beslag gelegd worden, alle lopende uitvoeringsmogelijkheden, dagvaarding in faling (behoudens verzoek van om, voorlopige bewindvoering of met toestemming van de schuldenaar).

De gerechtsdeurwaarder mag wel : bewarend en uitvoerend beslag leggen op onroerend goed, bewarend beslag op zee- en binnenschepen, uitvoeringsmatregelen na opheffing (via dagvaarding) door voorzitter van de ondernemingsrechtbank.